Cụm KCN Nguyên Giáp, Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Dương 0869.139.689 sangtaoduetri@gmail.com
Tin tức

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PP từ thị trưòng Hàn Quốc giảm mạnh

Ngày 16-04-2020 Lượt xem 1695

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc tháng 3/2020 đạt 105 nghìn tấn với trị giá 133 triệu USD, tăng 8,3% về lượng nhưng giảm 2,7% về trị giá so với tháng 3/2019. 4 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường này ước đạt 400 nghìn tấn với trị giá 540 triệu USD, tăng 19,7% về lượng và tăng 0,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PP từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 3/2020 đạt 30,7 nghìn tấn với trị giá 33,9 triệu USD, giảm 33,7% về lượng và giảm 32% về trị giá so với tháng 02/2020, chiếm tỷ trọng 31,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng 2,6%, đạt 1.106 USD/tấn.

Nhập khẩu nhựa PE từ thị trường Hàn Quốc tháng 3/2020 giảm 8,9% về lượng và giảm 8,5% về trị giá so với tháng 02/2020, đạt 18,7 nghìn tấn với trị giá 18,7 triệu USD và chiếm tỷ trọng 19,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng 0,4%, đạt 1.001 USD/tấn.

Nhập khẩu nhựa PET từ thị trường Hàn Quốc tháng 3/2020 giảm 12,1% về lượng và giảm 17,1% về trị giá so với tháng 02/2020, đạt 10,8 nghìn tấn với trị giá 10,1 triệu USD và chiếm tỷ trọng 11,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 933 USD/tấn, giảm 5,7%.

 

Nhập khẩu nhựa ABS từ thị trường Hàn Quốc tháng 3/2020 đạt 4,7 nghìn tấn với trị giá 7,6 triệu USD, giảm 4,6% về lượng và giảm 4,7% về trị giá so với tháng 02/2020 và chiếm tỷ trọng 4,9% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 0,1%, đạt 1.605 USD/tấn.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu EVA từ thị trường Hàn Quốc tháng 3/2020 đạt 4,6 nghìn tấn với trị giá 9,3 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 13,2% vể trị giá so với tháng 02/2020, chiếm tỷ trọng 4,7% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng 2,5%, đạt 2.025 USD/tấn.

Gọi ngay: 0869.139.689
SMS: 0869.139.689 Chat Zalo Chat qua Messenger